wedata

Database: AutoPagerize

Item Details: Fundusze Europejskie - search engine

url ^https?://www\.funduszeeuropejskie\.gov\.pl/wyszukiwarka/.*
nextLink //*[@id="nextPage"]
pageElement //*[@id="grants-list"]
exampleUrl http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/strona=5/3756=Mikro,%20ma%C5%82e%20i%20%C5%9Brednie%20przedsi%C4%99biorstwa
insertBefore

History

Back